Iskola-egészségügyi ellátás


Orvosi rendelés:

Dr. Vörös Baranyi Mária gyermek és iskolaorvos
Hétfő, szerda, csütörtök és péntek 7:30 - 13:00
Szükség esetén hívható telefon: (62)-544-000/3353


Védőnői fogadóóra:

Rapavi Endréné védőnő
Hétfőtől péntekig 7:30 - 15:30
Telefon: (62) 544-000/3353 vagy +36/70-4249805
e-mail:rapavi.endrene@med.u-szeged.hu

Iskola-egészségügyi ellátás

A tanulók rendszeres egészségügyi felügyeletének és ellátásának rendszerét, gyakorlatát – a teljes gyermeki közösségre vonatkozóan – az iskola biztosítja.
A feladat ellátására megállapodást köt a Szegedi Tudományegyetem Klinikai Központjával. A tanulók ellátását iskolaorvos, védőnő (lehetőség szerint főállású iskolavédőnő).
Az iskola egészségügyi alapellátás a következő jogszabályok alapján történik:
• 49/2004. ESzCsM rendelet a területi védőnői ellátásról
• 26/1997. NM rendelet az iskola-egészségügyi ellátásról
• 51/1997. NM rendelet a kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető betegségek megelőzését és korai felismerését szolgáló egészségügyi szolgáltatásokról és szűrővizsgálatok igazolásáról
Az iskola egészségügyi ellátás az iskola igazgatójával előre egyeztetett munkaterv szerint történik.
A jogszabályba foglalt szűrővizsgálatok évente történnek, az iskola orvosi szobájában. Amennyiben a gyermek jogszabályban előírt szűrővizsgálata elmarad, azt jelezni kell a gyermek házi gyermekorvosa, illetve a Gyermekjóléti Központ felé.


Iskola-egészségügyi Szolgálat

FŐ CÉL: A MEGELŐZÉS

Feladataink közé tartozik:
A szolgálat tevékenységi körébe tartozik a gyermekek, tanulók egészségi állapotának szűrése, követése, alkalmassági vizsgálatok elvégzése, közegészségügyi és járványügyi feladatok ellátása, az elsősegélynyújtás, részvétel a nevelési-oktatási intézmények egészségnevelő tevékenységében, valamint környezet-egészségügyi feladatok megoldása.
Részletesen:
• a tanulók orvosi vizsgálata és a fokozott ellenőrzésre szorultak gondozásba vétele
• pályaalkalmassági vizsgálatok,
• testnevelési csoportbeosztás elkészítése,
• iskolai sporttal kapcsolatos iskola-egészségügyi teendők ellátása,
• ambuláns betegellátás az iskolaorvosi rendelőben,
• részvétel az iskolai egészséges életmódra nevelésben.

Szűrővizsgálat
Az oktatási-nevelési intézményekben a tanulók egészségi állapotának szűrése, követése az Iskola-egészségügyi Szolgálat feladata. Az alapszűrések az erre vonatkozó módszertani irányelvek szerint történnek, az ún. index osztályokban (2-4-6-8. évfolyamok)
A szűrővizsgálat elemei:
• testtömeg és testmagasság mérése (elhízás, kóros soványság)
• mozgásszervek vizsgálata (lúdtalp, gerincferdülés…)
• vérnyomásmérés (magas vérnyomás)
• szív és tüdő vizsgálata
• látásvizsgálat (látásélesség, kancsalság)
• fogbetegségek szűrése (fogszuvasodás, szabálytalan fogazat)
• színlátás vizsgálata (színtévesztés, színvakság)
• golyva szűrése tapintásos módszerrel,
• hallásvizsgálat (halláskárosodás kiszűrése)
• bőr és bőr alatti kötőszövet, szőrzet vizsgálata
• manuális hasi vizsgálat etc.

Korrekciós gondozás
Az orvosi vizsgálatok során kiszűrésre kerül az egészségileg veszélyeztetett gyermek, majd beutalóval szakorvosi vizsgálatra küldjük. Nagyon fontos, hogy a diákok minél hamarabb keressék fel a szakrendelőt és a kapott szakorvosi leletet juttassák az iskolaorvosi rendelőbe.
A vizsgálati eredmények alapján gondozásba vesszük a tanulót, nyomon követjük egészségi állapotának változását.

Tetvesség elleni védekezés: Tájékoztató tetvesség elleni védekezésről

Ellátási formák:
- baleset, sérülés esetén elsősegélynyújtás,
- akut panaszok (láz, hasmenés, hányás, stb.) előfordulásakor betegvizsgálat,
- szakorvosi vizsgálatra beutalás,
- szükség esetén gyógyszerek felírása,
- helyszíni gyógyszeres kezelés,
- vérnyomásmérés,
- orvosi tanácsadás lelki és egészségügyi problémák esetében.
Az ellátáshoz TAJ- kártya megléte szükséges.