Hit és erkölcstan tanítás

 

 

Kedves Szülők!

Hivatkozva a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmény névhasználatáról 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 182/A. § (1) bekezdésére, intézményünk lehetőséget ad arra, hogy a magyarországi egyházak írásban meghatalmazott képviselője tájékoztatást adjon az iskolának, az iskolával tanulói jogviszonyban álló tanulóknak és a szülőknek arról, hogy igény esetén a hit- és erkölcstan oktatást milyen módon szervezi meg.

Intézményünk által kijelölt időpont:

2017. március 10. péntek 16:30

A tájékoztatókra az általános iskola ebédlőjében kerül sor.

Kérjük Önöket, hogy amennyiben a következő tanévre vonatkozóan az erkölcstan vagy a hit- és erkölcstan tantárgyra vonatkozó választásukat módosítani kívánják, e szándékukat 2017. május 20-áig írásban közöljék az iskola igazgatójával. Amennyiben az erkölcstan helyett hit- és erkölcstan vagy más egyházi jogi személy által tartott hit- és erkölcstan oktatást választanak gyermeküknek, a tanulmányok megkezdésének feltételeit az újonnan választott hit- és erkölcstan oktatást folytató egyházi jogi személy határozza meg.

Választásukat a nyilatkozat kitöltésével tehetik meg, mely ide kattintva letölthető.

Kérem, hogy a kitöltött és aláírt nyilatkozatokat a fent megjelölt időpontig az osztályfőnököknek juttassák el.

Tisztelettel:


Dr. Dobi János
igazgató