A Ságvári Gimnázium informatikai rendszerének
felhasználói szabályzata
(A gimnázium házirendjének melléklete - 2005.08.31.)

Az iskola informatikai rendszerének alapvető célja a pedagógiai programban megfogalmazott oktatási és nevelési célok elérése. Emellett — korlátozott mértékben — lehetőséget ad a felhasználók személyes kommunikációjának lebonyolítására. A helyi rendszer használata során a felhasználói szabályzat mellett be kell tartani az SZTE és a Sulinet hálózatának szabályait is. (Ezek csupán kiegészítik a törvényi szabályozást.) Az adatok tárolása és feldolgozása kapcsán az adatvédelmi törvény rendelkezései az irányadók.

Felhasználók

A rendszer folyamatos működését rendszergazdák felügyelik.
Az informatikai rendszernek minden iskolai alkalmazott és diák felhasználója lehet, ha elfogadja a felhasználói szabályzatot, és ezt aláírásával tanúsítja. A felhasználói jogok az alkalmazotti, illetve a tanulói jogviszony megszűnéséig gyakorolhatók. A nyugdíjba vonuló alkalmazottak egyedi elbírálás alapján a továbbiakban is megőrizhetik azonosítójukat, az érettségizett diákok azonosítója pedig a diákigazolvány érvényességi idejéig meghosszabbítható.

A felhasználók kötelességei

A felhasználók jogai

Speciális felhasználók (lásd még az SZTE szabályzat üzemeltetői részét)

2005. augusztus 31.