Általános információk

Az iskola neve: SZTE Ságvári Endre Gyakorló Gimnázium
Az iskola címe: 6722 Szeged, Szentháromság u.2.
Igazgató: Dr.Dobi János
OM azonosító: 029742
Telefonszám/fax: (62) 544-350
honlap: http://www.gyakg.u-szeged.hu
email cím: sagvari@gyakg.u-szeged.hu
 

2004/2005-ben induló osztályok

Az indítandó osztályok mindegyikében kiemelt fontosságúnak tartjuk az idegen nyelvek oktatását is, ezért mind az első (az általános iskolában már tanult), mind a második (kezdő) nyelvet a kerettantervben meghatározottnál magasabb óraszámban kívánjuk tanítani. A nyelvi csoportokat évfolyamszinten, a tanulók tudásszintjének megfelelő csoportokban tanítjuk. Amennyiben a felvételt nyert tanulók valamelyik idegen nyelvet nem jelölik meg a minimálisan indítható csoportlétszámnak megfelelően (14 fő), akkor az érintetteket választásuk módosítására kell kérnünk.
A felvételi vizsgára a tanulók hozzák magukkal az ellenőrző könyvüket!


2003. október 26.