Emelt szintű matematika (01)

Felvehető létszám: 16 fő

Felvételi vizsga időpontja:

2004. 02. 20. 15.00 óra
2004. 03. 03. 8.00 óra

Elérhető felvételi pontszámok:

Írásbeli – 50 pont, szóbeli – 30 pont, álta-lános iskolai eredmények – 10 pont, általános képességmérő teszt – 10 pont
 

Felvételi követelmények

Algebra (műveletek, algebrai kifejezések, egyenle-tek, egyenlőtlenségek, szöveges feladatok, oszthatóság), halmazok, függvények, geometria (szögszámítások, háromszö-gek – egybevágósága, nevezetes vona-lai, pontjai –, Pithagorasz tétel, kör, egy-szerűbb testek, logikai feladatok, leszámo-lási feladatok megoldása.

A matematika iránt kiemelt érdeklődést mutató diákok jelentkezését várjuk!


2003. november 6.