Iskolai hálózat üzemeltetése

A továbbképzés célcsoportja

általános és középiskolai technika, számítástechnika, informatika szakos tanárok, iskolai hálózat üzemeltetésével megbízott személy.

A jelentkezés (felvétel) feltételei

- iskolai végzettség: nincs

- megelõzõ szakmai gyakorlat: nincs

A továbbképzés célja

Az IntraNetware hálózati operációs rendszer konkrét megismerésén túl a helyi hálózatok és az Internet felépítésének és kapcsolatuknak megismerése, a munkaállomások hardverének és az oktatásban használatos operációs rendszerek és alkalmazások telepítésének, konfigurálásának megismerése.

A továbbképzés össz óraszáma: 126

Részletes tematika

 1. Hálózatok és Internet alapfogalmak (5+0)
  típusok, topológiák, protokollok, címzési módszerek, adattovábbítási eszközök és módszerek, titkosítások
 2. Iskolai hálózatok (3+0)
  a helyi hálózat tervezésének szempontjai, továbblépési lehetõségek, a Sulinet felépítése, a helyi hálózat Sulinetbe integrálása (az iskola és a szolgáltató kapcsolata)
 3. Az adattárolás általános technikai kérdések (3+0)
  archiválási módszerek, adatvédelmi módszerek, vírusvédelmi módszerek (cégek termékei, frissítések, árak)
 4. Hálózat telepítése (1+3)
  IntranetWare telepítése a gyakorlatban
 5. Novell elméleti alapok (5+9)
  NDS és objektumai, egy mûködõ struktúra bemutatása, a fájlrendszer és NDS kapcsolata, jogok és tulajdonságok kezelése, felhasználói struktúra kialakítása, két NDS összefûzése
 6. Munkaállomások telepítése (1+14)
  VLM (0+1), Netware IP (0+1), VLM + IP (0+1), 32 bites kliens telepítése gateway beállítása (0+2), Windows 3.1 telepítése Netware hálózatra (0+2), Felhasználói programok telepítése hálózatra (Winword) (0+1), egységes Windows felület biztosítása hálózatról (0+1), Windows 95 telepítése Netware környezetben (0+3), telnet-, ftp, news- és böngészõ kliens telepítése (1+2).
 7. Szolgáltatások installálása (4+15)
  levelezési átjáró és levelezõ program telepítése (1+2), DNS szerver konfigurálása (0+1,5), DHCP szerver telepítése és konfigurálása (0+0,5), FTP szerver telepítése (0+1), web-szerver installálása és konfigurálása (1+2), Border Manager telepítése (1+1), IPX/IP valamint IP/IP gateway és proxy konfigurálása (0+1), NAT konfigurálása (1+2), Netware/IP telepítése (0+2), víruspajzs telepítése (0+2)
 8. Hálózati nyomtatás (1+3)
  hálózati nyomtatás konfigurálása, nyomtató-szerver, nyomtatók, nyomtatási sorok
 9. Hálózati és PC-s hardver ismeretek (3+5)
  a gép elõkészítése a különbözõ operációs rendszerek telepítésére (1+2), kiterjedt hálózatok felépítése és alkotóelemei (1+0), a helyi hálózat és az Internet kapcsolata, ennek feltételei (1+0), Boot-epromos munkaállomás kialakítása (1+2)
 10. Multimédiás eszközök (1+4)
  a multimédia számítógép felépítése és hardverelemei, multimédiához szükséges eszközök telepítése, eszközök konfigurálása, eszközök karbantartása, plugin telepítése
 11. Hardver és szoftver gyártók szolgáltatásai (1+1)
  Support, patchek és egyéb programok; letöltésük az Internetrõl
 12. UNIX környezet (1+3)
  UNIX filozófia, UNIX alapparancsok, telnet, ftp használata
 13. Linux (0+4)
  Linux szerver telepítésének bemutatása, Linux szerver helyi hálózatba integrálása
 14. Levelezés (1+4)
  Levelezés, levelezési listák használata, levelezési listák menedzselése
 15. Web-szerver menedzselés (5+10)
  web-szerver menedzselése, intranet kialakítása, anyagok készítése, kezelése, karbantartása, SSI használata, minták Netbasic scriptek készítésére
 16. A rendszergazda szerepe az iskolában (4+0)
  rendszergazda jogállása, a rendszergazda és a felhasználók kapcsolata, hardver-üzemeltetéssel kapcsolatos feladatok, szoftverekkel kapcsolatos feladatok, a számítógép és a világháló integrálása a hagyományos oktatási-tanulási folyamatba
 17. Jogi tudnivalók (3+0)
  Netikett, szoftverhasználat jogi és etikai kérdései
 18. Konzultáció (0+4)
 19. Vizsga+Értékelés (0+5)

A továbbképzés teljesítésének tartalmi követelményei

A tanfolyam résztvevõinek leírás alapján tudnia kell installálni és konfigurálni a szerver és a munkaállomások hardver- és szoftver-eszközeit. El kell sajátítania az IntraNetware hálózat üzemszerû üzemeltetéséhez szükséges elméleti és gyakorlati ismereteket. El kell látnia — segédanyag felhasználása nélkül — a napi rendszerességgel elõforduló feladatokat. Meg kell ismernie a helyi hálózat és az Internet összekapcsolásának módját, el kell sajátítania az Internet-szolgáltatások üzemeltetésének alapjait. Meg kell ismernie az iskolai rendszergazda speciális feladatait és a munkakör jogi vonatkozásait.