Számítógép alkalmazása a közismereti tárgyak oktatásában

A továbbképzés célcsoportja

általános és középiskolai tanárok

A jelentkezés (felvétel) feltételei

- iskolai végzettség: nincs

- megelõzõ szakmai gyakorlat: nincs

A továbbképzés célja

A számítógép önálló használatának elsajátíttatása, a hálózati szolgáltatások megismertetése, a hálózat nyújtotta szolgáltatások napi oktatási-nevelési munkába való beépítése, a .szövegszerkesztés alapjainak megismertetése.

A továbbképzés össz óraszáma: 60

Részletes tematika

 1. Hardver és szoftver alapismeretek (2+0)
  PC története, fõ alkotóelemei, multimédia eszközök és használatuk, mire alkalmas a számítógép?
 2. Windows alapismeretek (1+5)
  felépítés, fogalmak, programindítás, a Filekezelõ használata, állomány- és könyvtárkezelés, vírusfertõzés elleni védekezés és megelõzés
 3. Hálózatkezelés (1+4)
  be- és kijelentkezés, jelszóváltás, felhasználói lista, nyomtatás.
 4. Hálózati szolgáltatások (1+2)
  topológiák, eszközök, szolgáltatások: e-mail, ftp, telnet, www, IRC.
 5. Levelezés (1+5)
  levélküldés, fogadás, rendezés, nyomtatás, szûrés, átirányítás, titkosítás, fájlcsatolás
 6. WWW használata (1+8)
  böngészõ kezelése, keresés, állománylekérés, tematikus és szókeresõk használata.
 7. Szövegszerkesztés (2+20)
  szövegbevitel, nyomtató- és oldalbeállítások, formázási mûveletek, elõre definiált stílusok használata, táblázat kialakítása, weblap-készítés alapjai
 8. NAT és az érettségi vizsga (1+0)
  a tanított tantárgyon belül mit tartalmaz a NAT, újdonságok, változások, az alapvizsga és a kétszintû érettségi
 9. NAT-konform tankönyvek és segédanyagok bemutatása (0+2)
  tantervek, tanmenetek, tankönyvsorozatok, CD-k, egyéb oktatási anyagok ismertetése
 10. Számítógép alkalmazása az oktatás-tanulás folyamatában (2+2)
  a számítógép és a világháló integrálása a hagyományos oktatási-tanulási folyamatba, alkalmazhatósági kör és tipikus hibák, módszertani fogások a gyakorlatban

A továbbképzés teljesítésének tartalmi követelményei

A tanfolyam résztvevõinek tudnia kell önállóan használni a számítógépet, a Windows operációs rendszert az alapfeladatok elvégzésére, a hálózati szolgáltatásokat: be- és kijelentkezni hálózatba; levelet küldeni, fogadni, állományt csatolni, csatolt állományt elolvasni; WWW rendszerben tematikusan és kulcsszó alapján keresni, multimédiás állományokat lejátszani, web-szerkesztõ segítségével rövidebb anyagokat és linkgyûjteményt készíteni, állományokat lekérni; állományok vírusmentességét ellenõrizni, helyben és hálózatban nyomtatni. Emellett Word szövegszerkesztõ használatával feladatsort, dolgozatot, levelet kell tudnia készíteni, alkalmazva a szövegszerkesztõ nyújtotta szolgáltatásokat.