Számítástechnika szakmódszertan

A továbbképzés célcsoportja

általános és középiskolai technika, számítástechnika, informatika szakos tanárok

A jelentkezés (felvétel) feltételei

- iskolai végzettség: nincs

- megelõzõ szakmai gyakorlat: nincs

A továbbképzés célja

A hálózati szolgáltatások megismertetésén túl azok oktatásának módszertani kérdései, bevezetés a HTML nyelvbe. A számítógép és oktató programok közismereti órákon való alkalmazásának módszertana. A NAT Informatika területének új oktatási anyagai: a könyvtár és a számítógép-hálózat kapcsolata.

A továbbképzés össz óraszáma: 48

Részletes tematika

 1. Hálózatok (4+2)
  hálózatok története, típusok, topológiák, protokollok, eszközök, új kliens és szerver alkalmazások, jogrendszerek, vírusvédelem
 2. Hálózati szolgáltatások (1+3)
  e-mail, ftp, gopher, telnet, www, push, keresõ rendszerek bemutatása és alapszintû használata
 3. Levelezés oktatása, iskolai alkalmazása (1+3)
  levélküldés, fogadás, rendezés, nyomtatás, szûrés, átirányítás, beállítások, faliújság és levelezési listák alkalmazása az oktatási folyamatban
 4. Multimédiás eszközök (2+2)
  telepítésük, kezelésük, konfigurálásuk, használatuk tanítási órán
 5. HTML (2+8)
  dokumentumok szerkezete, linkek készítése, frame-ek kialakítása, JAVA-scriptek, a Netscape Navigator használata szerkesztõként
 6. NAT és az érettségi vizsga (2+1)
  a tanított tantárgyon belül mit tartalmaz a NAT, alapvizsga és a kétszintû érettségi
 7. Könyvtárhasználat és Számítástechnika kapcsolata (2+2)
  miért került egy ismeretkörbe a kettõ?
 8. NAT-konform tankönyvek és segédanyagok bemutatása (0+3)
  tantervek, tanmenetek, tankönyvsorozatok, CD-k, programok, egyéb oktatási anyagok ismertetése
 9. Számítógép alkalmazása az oktatás-tanulás folyamatában (2+4)
  a számítógép és a világháló integrálása a hagyományos oktatási-tanulási folyamatba, alkalmazhatósági kör és tipikus hibák
 10. Módszertani fogások a gyakorlatban (0+4)
  óralátogatás és megbeszélés

A továbbképzés teljesítésének tartalmi követelményei

A tanfolyam résztvevõinek tudnia kell önállóan használnia és oktatnia a hálózati szolgáltatásokat: levelet küldeni, fogadni, állományt csatolni, csatolt állományt elolvasni; WWW rendszerben tematikusan és kulcsszó alapján keresni, multimédiás állományokat lejátszani, web-szerkesztõ segítségével és HTML forrásban oktatási segédanyagokat összeállítani, linkgyûjteményt készíteni, állományokat lekérni; ismerje Számítástechnika NAT- ban megfogalmazott, a Könyvtárhasználat oktatásához kapcsolódó igényeit.