TIOP-1.1.1-09/1-2010-0139
Gyakorló iskolák a mindennapok IKT gyakorlatáért Szegeden


Kedvezményezett neve és elérhetősége:

Főkedvezményezett:
Szegedi Tudományegyetem
6720 Szeged, Dugonics tér 13.
Telefon/fax: +36(62)544-018/+36(62)546-371
Web: http://www.u-szeged.hu

Feladatellátási hely:
SZTE Ságvári Endre Gyakorló Általános Iskola
6722 Szeged, Boldogasszony sgt. 3-5.
Telefon/fax: (62) 544-348 / (62) 544-349
E-mail: iskola@sgyak.u-szeged.hu
Web: http://www.sgyak.u-szeged.hu

Megítélt támogatás: 51 365 350 Ft (ebből az összegből a feladatellátási hely eszközbeszerzésének értéke 19 605 000 Ft)

A projekt rövid bemutatása:

A Szegedi Tudományegyetem "A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra" címu, TIOP-1.1.1./09/1 kódszámú pályázati kiírásra benyújtott, "Gyakorló iskolák a mindennapok IKT gyakorlatáért Szegeden" című pályázatának keretében az intézmény jogosult 401 db tanulói notebook + táblafüggetlen digitális oktatási tartalom, 15 tanári laptop + táblafüggetlen digitális oktatási tartalom, 15 db Access Point, 4 db router, valamint a tanulói eszközök számához illeszkedő darabszámú tároló beszerzésére. A beszerzett eszközök a SZTE közoktatási intézményeinek eszközállományát gazdagítják, felhasználásuk során pedig a 2010. augusztus 31-én befejezodött TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0082 azonosító számú projekt (kompetencia alapú oktatás bevezetése és fejlesztése) eredményeinek fenntartásához járulnak hozzá.

A SZTE Ságvári Endre Gyakorló Általános Iskolája a fejlesztés eredményeképp az alábbi eszközökkel gazdagodik:


Közreműködő Szervezet:
ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.
1134 Budapest, Váci út 45. C épület
Telefon: +36-1/273-4250
E-mail: eutamogatas@esza.hu
Web: http://www.esza.hu