TIOP-1.1.1-07/1-2008-0665
Informatikai infrastruktúra fejlesztés a SZTE közoktatási intézményeiben


Kedvezményezett neve és elérhetősége:

Főkedvezményezett:
Szegedi Tudományegyetem
6720 Szeged, Dugonics tér 13.
Telefon/fax: +36(62)544-018/+36(62)546-371
Web: http://www.u-szeged.hu

Feladatellátási hely:
SZTE Ságvári Endre Gyakorló Általános Iskola
6722 Szeged, Boldogasszony sgt. 3-5.
Telefon/fax: (62) 544-348 / (62) 544-349
E-mail: iskola@sgyak.u-szeged.hu
Web: http://www.sgyak.u-szeged.hu

Megítélt támogatás: 56 650 450 Ft (ebből az összegből a feladatellátási hely eszközbeszerzésének értéke 10 367 500 Ft)

A projekt rövid bemutatása:

Projektidőszak: 2011. április 1. – 2011. november 30.
A 2011. április 1-én kezdődött projekt keretében a Szegedi Tudományegyetem közoktatási intézményeinek informatikai infrastruktúra fejlesztése valósul meg. Az intézmények egy rég várt beruházást valósíthatnak most meg, amely keretében a pedagógiai, módszertani reformokat támogató IKT eszközök használatának előnyeit diák és pedagógus egyaránt élvezheti majd. A pályázati konstrukció egyik elsődleges célja az „Intelligens iskola” létrehozása, amelyben kiemelt szerepet kapnak az informatikai fejlesztések. Az „Intelligens iskola” program nemcsak az informatikai készségek, hanem – a többi közismereti tárgyba beépülő IKT támogatású pedagógiai módszertan által – a többi kulcskompetencia fejlesztéséhez szükséges infrastruktúrát is jelentős részben biztosítja. A fejlesztés így egységes alapinformatikai infrastruktúrát biztosít az intézményekben, amely nélkülözhetetlen feltétele a kompetenciaalapú oktatás elterjesztésének.
A projekt keretében a SZTE közoktatási intézményei összesen 94 db iskolai PC, 45 db tantermi csomag (interaktív tábla, notebook, projektor), 4 db Wifi csomag, 1 db alkalmazás szerver, valamint 1 db szerver szoftver beszerzésére jogosultak.
A SZTE Ságvári Endre Gyakorló Általános Iskolája a fejlesztés eredményeképp az alábbi eszközökkel gazdagodik:
• 18 db iskolai PC
• 9 db tantermi csomag
• 1 db Wifi csomag
Az eszközök beszerzése után a pedagógusok gyakorlati képzésen vesznek részt, amely keretében elsajátíthatják a modern informatikai berendezések használatának valamennyi részletét. Mivel a projekt 2011. november 30-án zárul, a diákok már a 2011/2012-es tanév elején birtokba vehetik az új eszközöket, amelyek színesebbé teszik majd számukra a néha „szürkének és unalmasnak” vélt tanórákat.


Közreműködő Szervezet:
ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.
1134 Budapest, Váci út 45. C épület
Telefon: +36-1/273-4250
E-mail: eutamogatas@esza.hu
Web: http://www.esza.hu