Feladatok tanulóknak: 

Tartalom:
I.    Felvételi feladatsorok                                         II.  Versenyfeladatok
III. Rendszeresen megjelenõ Internetes feladatok     IV. Egyéb
V.  Általános iskolásoknak                                       VI. Érettségi feladatok
 I. Felvételi feladatsorok:

1. A Fasori Gimnázium gyûjteménye                                        2. Felvételi feladatok                3. Felvételi feladatok matematikából


II. Versenyfeladatok:

1. Orosz matematikai olimpiák feladatai
2. Néhány feladat a Szõkefalvi Nagy Gyula versenyrõl
3. International Mathematical Olympiad
4. Rátz László Matematika Verseny
5. Matematikai versenyek feladatai, oktatóprogramok


III. Rendszeresen megjelenõ megoldásra kitûzött Internetes feladatok:

1. Az ABACUS verseny általános iskolásoknak
2. Elementary Problem of the Week
- " -
3.  A hét geometriai problémája
4.  A hónap geometriai projektje
5.  Middle school problem of the week
6.  INTERNET MATH CHALLENGE
7.  Mathworld interactive (JAVA!)
8.  The Car Talk Puzzler
9.  The DAILY puzzle
10. Meet Aunty Math (feladatok kisiskolásoknak)
11. Ponticulus (kulturális játék)
12. MATHCOUNTS (Problem of the Week)
14. Rátz László Matematika Verseny
15. Internet Math Hunt
16. Macalester College Problem of the Week
17. Ken's Puzzle of the Week
18. MATH PUZZLE OF THE WEEK
19. Nyerési lehetõség két hetente!
20. Problems of the Week
21. "Ponder this..."
22. Problem of the Month
23. IV. Egyéb
Tartalom:
1. Valószínûségszámítási feladatok                            2. Matematikai analízis
3. Geometria feladatok   (vektorok)                           4. Halmazelméleti feladatok
5. Matematikai statisztika feladatok                            6. Diszkrét matematikai feladatok
7. Gráfelmélet                                                                     8. Integrálszámítás
8. Számelmélet
                                                                                   n. Egyéb feladatokValószínûségszámítási feladatok
1. Valószínûségszámítási feladatsorok
2. Helyben gyûjtött valószínûségszámítási feladatok
3. Valószínûségszámítási feladatok
4. Valószínûségszámítás dolgozat (várhatóérték, szórás)


Matematikai analízis
1. Számsorozatok és sorok konvergenciája (dolgozat)


Geometria feladatok
1. Egyetemi geometria feladatok
2. Circles and Pythagorus
3. Komplex számok a geometriában - feladatgyûjtemény.
    További feladatok
4. Vektorszorzatok
5. Geometria gyakorlat (II. matematika tanárszak 1997/98-as tanév második félév) 

Halmazelméleti feladatok
1. Helyben gyûjtött halmazelméleti feladatok


Matematikai statisztika feladatok
1. Feladatok a statisztikához (2.)


Diszkrét matematikai feladatok
1. Diszkrét matematikai feladatlapok
2. Diszkrét Matematika Feladatlapok


Gráfelmélet:
1. Gráfelmélet zárthelyi dolgozat
2. Gráfelmélet zárthelyi dolgozat (2.)

Egyéb feladatok:
1.   9th Grade Math Practice Questions
2.   Houghton Mifflin Math Center feladatai
3.   PlaneMath Activities
4.   Érdekes, gondolkodtató (nem túl nehéz és nem túl matematikai) feladatok
5.   Interaktív matematikai teszt (elemi feladatok)
6.   A Délmagyarországban megjelent feladatsor (1995)
7.   Word Problems For Kids (5. osztálytól 12. osztályig)
8.   Math Quiz
9.   A II. B osztály háziversenye (Verseghy Gimnázium)
10. Zárthelyi feladatlap ÉI-s hallgatók részére
11. Érdekes feladatok, problémák
12. Érdekes problémák, feladatok általános, ill. középiskolai tanulók számára
13. Ime a feladatok
14. Puzzles
15. Puzzlemaker
16. Puzzle World
17. Érdekes feladatok, problémák
18. Feladatok és "megoldások"
19. Sebestyén Dániel feladatai
20. Matematikai feladványok
V. Általános iskolásoknak

1. Felvételi feladatok matematikából (hatosztályos)
2. Felvételi feladatok matematikából (négyosztályos)
3. Isosceles Triangle Puzzler
4. MATEMATIKA - 8. osztályosok
5. M A T E M A T I K A 1996/97
6. SZEGÕ GÁBOR MATEMATIKAVERSENY
7. Versenyfeladatok 7.
8.VI. Érettségi feladatok
1. Érettségi feladatsorokIntegrálszámítás
1. Gyakorló feladatok (parciális integrál)
2. Gyakorló feladatok integrálszámításból
3. Egyszerû feladatok


Vektorok
1. VEKTOROK ( néhány válogatott feladat korábbi zéhákból )

8. Számelméleti feladatok
1. 1999 matehmatics game
2. Puzzles (prímek)