Érettségi segédanyag filozófiából
 
Az itt következõ filozófia tételek az érettségire való készülést segítik elõ. Mint tudjátok a filozófia a történelem tantárgy keretén belül vált érettségi tárggyá. A b) tételek közül 15 filozófiai, illetve filozófiatörténeti jellegû, a maradék tíz pedig kulturtörténettel, történelemmel kapcsolatos.
A tételeket nem csak azoknak ajánlom, akik érettségiznek vagy felvételiznek törénelembõl, hanem azoknak is, akik betekintést szeretnének nyerni az emberi gondolkodás történetének egy bizonyos szeletébe. (Természetesen ez csak a kezdethez elegendõ! )

Az alábbiakban az egyes bölcselõknél találhattok egy rövid életrajzot, s tömören olvashattok a filozófiájukról, illetve az õket foglalkoztató aktuális kérdésekrõl, valamint feltüntettük a fõbb mûveiket is.
 

A tételek kidolgozásában Papp Viktória, Szendrõdi Judit, Tarics Csilla és Zahorán Zsófi segédkezett. 


Bölcselõk:

 1. PRESZÓKRATIKA:
 2.  PLATÓN:
 3.  ARISZTOTELÉSZ:
 4.  HELLENIZMUS:
 5. SZENT ÁGOSTON:
 6. AQUINOI SZENT TAMÁS:
 7.  MACHIAVELLI:
 8.  BACON:
 9.a/ DESCARTES:
    b/ LEIBNIZ:
10.A/ LOCKE:
    B/ HUME:
11. ROUSSEAU:
12. KANT:
13. KIERKEGAARD:
14. NIETZSCHE:
15. COMTE:Az egyes tételekhez tartozó, de a szöveggyûjteményben nem található filozófiai szövegek is megtalálhatók.