Magyarország kormányai 1919-1921 között

I. Forradalmi kormányzótanács (1919.márc.21-1919.aug.1.)
[A népbiztosok túlnyomó többsége szociáldemokrata, az egyes kivételeket jelöltük csak!]

II. Peidl-kormány (1919.VIII.1-VIII.6.)
Minden miniszter a szociáldemokrata párt tagja.
Ülõ sor: balról jobbra: Haubrich József, Ágoston Péter, Peidl Gyula, Garbai Sándor, Knaller Gyõzõ,
Álló sor: Peyer Károly, Miákits Ferenc, Szabó Imre, Knittelhoffer Ferenc

III. Ideiglenesen megbízott hivatalnokkormány (Friedrich-korm., 1919.VIII.7-VIII.15.)

IV. Friedrich-kormány (1919.VIII.15-XI.24.)
Ülõ sor: balról jobbra: Rubinek Gyula, Heinrich Ferenc, Friedrich István, Baloghy György, Grünn János
Álló sor: Beniczky Ödön, Csilléry András, Bleyer Jakab, Pekár Gyula, Schnetzer Ferenc, Ereky Károly, Haller István, Oláh Dániel, Sokorópátkai Szabó István

V. Huszár-kormány (1919.XI.24-1920.III.15.)


Ülõ sor: balról jobbra: Haller István, Rubinek Gyula, Somssich József, Huszár Károly, Beniczky Ödön, Korányi Frigyes, Nagyatádi Szabó István,
Álló sor: Sokorópátkai Szabó István, Peyer Károly, Bleyer Jakab, Friedrich István, Heibrich Ferenc, Bárczy István,

VI. Simonyi-Semadam-kormány (1920.III.15-VII.19.)


Álló sor: balról jobbra: Soós Károly, Sokorópátkai Szabó István, Bleyer Jakab, Haller István, Benárd Ágoston, Nagyatádi Szabó István,
Ülõ sor: Ferdinandy Gyula, Simonyi-Semadam Sándor, Emich Gusztáv, Rubinek Gyula, Korányi Frigyes,

VII. Az elsõ Teleki-kormány (1920.VII.19-1921.IV.14.)


Ülõ sor: balról jobbra: Haller István, Korányi Frigyes, Csáky Imre, Teleki Pál, Ferdinandy Gyula, Nagyatádi Szabó István,
Álló sor: Sokorópátkai Szabó István, Benárd Ágoston, Stréter István, Tomcsányi Vilmos Pál, Bleyer Jakab,

VIII. Bethlen-kormány (1921.IV.14-1931.VIII.24.) [ismertebb miniszterei]


Az eskütétel után, 1921. április 15.
Bernolák Nándor, Nagyatádi-Szabó István, Belitska Sándor, Ráday Gedeon, Bethlen István, Bánffy Miklós, Hegedûs Lóránt, Tomcsányi Vilmos Pál, Vass József, Hegyeshalmi Lajos,

A tanácsköztársaság idején létrejövõ ellenforradalmi kormányok:

Aradi kormány: (1919.május 5-tõl)

 1. Károlyi Gyula: min.elnök
 2. Bornemissza Gyula: külügym.
 3. Bartha Ábel: belügym.
 4. Solymossy Lajos: pénzügym.
 5. Varjassy Lajos: kereskedelemügyi m.
 6. Fülöp Béla: közlekedésügyi m.
 7. Kintzig János: földmûvelésügyi m.
 8. Barabás Béla: vallás- és közoktatásügyi m.
 9. Pálmay Lajos: igazságügym.
 10. Szabó Zoltán: honvédelmi m.
 11. Bársony Elemér: népjóléti m.
 12. Pálossy Dénes közélelmezési m.
 13. Hemmen János: nemzetiségi m.
1. Szegedi kormány: (1919.május 31-tõl)
 1. Károlyi Gyula: min.elnök
 2. Teleki Pál: külügym.
 3. Kelemen Béla: belügym.
 4. Gratz Gusztáv, ill. megérkezéséig: Solymossy Lajos: pénzügym.
 5. Varjassy Lajos: kereskedelemügyi m.
 6. közlekedésügyi m.: ABC tagoknak tartották fenn
 7. Kintzig János: földmûvelésügyi m.
 8. vallás- és közoktatásügyi m.: nem töltötték be
 9. igazságügym.: nem töltötték be
 10. Horthy Miklós: honvédelmi m.
 11. népjóléti m.: ABC tagoknak tartották fenn
 12. közélelmezési m.: ABC tagoknak tartották fenn
 13. Hemmen János: nemzetiségi m.
2. Szegedi kormány: (1919.június 6-tól)
 1. Károlyi Gyula: min.elnök
 2. Teleki Pál: külügym.
 3. Károlyi Gyula: belügym.
 4. Solymossy Lajos: pénzügym.
 5. Varjassy Lajos: kereskedelemügyi m.
 6. Kintzig János: földmûvelésügyi m.
 7. Kelemen Béla: vallás- és közoktatásügyi m.
 8. igazságügym.: nem töltötték be
 9. Horthy Miklós: honvédelmi m.
 10. népjóléti m.: betöltetlen
 11. Hemmen János: közélelmezési m.
3.Szegedi kormány: (1919.július 12-tõl) [ún. "nemzeti kormány"]
 1. P.Ábrahám Dezsõ: min.elnök
 2. Balla Aladár: belügym.
 3. Teleki Pál: külügym.
 4. Belitska Sándor: hadügym.
 5. Varjassy Lajos: kereskedelemügyi m.
 6. Pálmay Lajos: közélelmezési m.
 7. Dömötör Mihály: népjóléti m., ideiglenes kultuszm.
 8. Éber Antal: pénzügyi megbízott
 9. Horthy Miklós: fõvezér
 10. földmûvelés-, igazságügyi, közlekedési és nemzetiségi tárcákat nem töltötték be
IV. Károly kormánya a 2. királypuccs idején: Vissza a fõoldalra