Szent Elmo  (?-303)
-püspök,vértanú
Bizonysággal semmit sem tudunk életérõl,mivel aktái hosszú évszádokkal halála után születtek,továbbá legendákon alapulnak,melyek alapját össze-keverik egy amtiokhiai szír püspökével.Úgy tartják,hogy a campaniai For-miae püspöke volt,aki késõbb a libanoni hegyekben lett remete,majd Diocletianus idején szenvedett mártírhalált.Nagy Szent Gergely pápa írta róla a 6. század végén,hogy ereklyéit a formiae-i székesegyházban õrzik.Amikor 842-ben a szaracén kalózok földig rombolták Formiaet,Elmo földi marad-
ványait Gaetába menekítették.Leginkább a hajósemberek tisztjeként tisztelik.Ennek eredete arra a legendás esetre vezethetõ vissza,hogy akkor is tovább prédikált,amikor villám sújtott le a közelében.Ez késztette arra a tengerjáró embereket,akiket váratlan viharok és villámlás fenyegetett,hogy õt válasszák patrónusuknak.A hajók árbócain felvillanó elektromos kisüléseket a hajósok égi jelnek tekintették,hogy Elmo megvédelmezi õket,ezért nevezték az árbócokon felvillanó szikrákat "Szent Elmo tüzé"-nek.Egy késõbbi legenda azt beszéli,hogy mártírhalálakor a pogányok kiszakították a beleit,melyeket egy horgonyfelvonó csörlõ köré tekerték.A legenda alapja az lehet hogy Elmo jelképe,a csörlõ hasonlít a kerék alakú kínzóeszközhöz.Õ a tengerészek és az italiai Gaeta város védõszentje,ezenkívül kínhalála miatt a vajúdó anyák is hozzá fohászkodtak vagy mindazok,akik görcsöktõl és kólikától szenvednek,fõként a gyermekek.A képzõmûvészet hatalmas tátongó sebekkel ábrázolja,melyen a beleit húzzák ki hóhérai;vagy más képeken püspöki ornátusban látjuk:forgattyút vagy csörlõt tart a kezében.