1. Feladat: Az alábbi halmazok az alábbi műveletre nézve milyen struktúrát alkotnak?

  1. {a sík vektorai}    vektorok összeadása
  2. {a+bi e C I a e Z és a+bi=/0}     a komplex számok szorzása
  3. oABCS
   ASCBA
   BCSAB
   CBASC
   SABCS


 2. Feladat: A (mod 6) maradékosztályok halmaza az összeadásra nézve milyen struktúrát alkot?

  1. Ha véletlenül ez a struktúra Abel-csoport, akkor adjuk meg a részcsoportjait!
  2. Adjuk meg ezekhez a részcsoportokhoz tartozó mellékosztályokat!


 3. Feladat: A hétnél nem nagyobb pozitív egész számok halmazán értelmezett T permutáció transzpozíciók szorzatára bontható a következőképpen:
  T=<1,2><1,3><2,3><2,3><2,4><5,6><5,7>
  1. Adjuk meg T hozzárendelési szabályát!
  2. Adjuk meg T inverzióinak számát!
  3. Adjuk meg T inverzét!
  4. Bontsuk idegen ciklusok szorzatára a T inverzét!
  5. Bontsuk transzpozíciók szorzatára a T inverzét!


 4. Feladat: Vizsgáljuk meg, hogy az alábbi halmazok a megadott műveletekre nézve gyűrűt alkotnak-e? Ha igen, vizsgáljuk meg, hogy van-e a gyűrűnek egységeleme, melyek a gyűrű zérusosztói, a gyűrű kommutatív-e és integeritás-tartomány-e?
  1. Az egész páros számok halmaza az összeadásra és szorzásra nézve.
  2. A páros számok halmaza az összeadásra és szorzásra nézve.
  3. Racionális-, valós-, komplex számok halmaza az összeadásra és szorzásra nézve.
  4. Az egész-, racionális-, valós-, komplex együtthatós polinomok halmaza az összeadásra és szorzásra nézve.
  5. Egy rögzített m(m nem= 0) egész számmal osztható egész számok halmaza az összeadásra és szorzásra nézve.
  6. Az egész számok halmaza az összeadásra és a legnagyobb közös osztó képzésére nézve.
  7. A térbeli vektorok halmaza az összeadásra és a vektoriális szorzásra nézve.
  8. A valós számokból álló a1,a2,...,an,...
   alfa, konvergens sorozatok halmaza,
   béta, korlátos sorozatok halmaza,
   gamma, sorozatok halmaza,
   az összeadásra és szorzásra nézve.
  9. Az x=a (a tetszőleges, rögzített valós szám) helyen véges határértékkel rendelkező függvények halmaza az összeadásra és szorzásra nézve.
  10. Az [a,b] intervallumban folytonos függvények halmaza az összeadásra és szorzásra nézve.
  11. Az [a,b] intervallumban differenciálható függvények halmaza az összeadásra és szorzásra nézve.
  12. Az x+a=b (x,a,b mod n maradékosztályok) egyenlet gyökeinek a halmaza, az összeadásra és szorzásra nézve, ahol a és b maradékosztály végigfut a mod n maradékosztályok elemein.


 5. Feladat: Tekintsük az a+b 21/2 alakú számok halmazát, ahol a,b tetszőleges egész számok. A fenti számokat H-egészeknek nevezzük. Bizonyítsuk be, hogy a H-egészek halmaza az összeadásra és a szorzásra nézve integritástartományt alkot.

 6. Feladat: Tekintsük az a+bi alakú komplex számok halmazát, ahol a,b tetszőleges egész számok. A fenti számokat Gauss-egészeknek nevezzük. Bizonyítsuk be, hogy a Gauss-egészek halmaza az összeadásra és a szorzásra nézve integritástartományt alkot. A fenti gyűrűt Gauss-féle gyűrűnek is nevezik.

 7. Feladat:Tekintsük az a+b*i*51/2 alakú számok halmazát, ahol a,b tetszőleges egész számok. A fenti számokat L-egészeknek nevezzük. Mutassuk meg, hogy az L-egészek halmaza az összeadásra és szorzásra nézve kommutatív gyűrűt alkot. A fenti gyűrűt Dedekind-féle gyűrűnek is nevezik.

 8. Feladat:A z=a1+a2i+a3j+a4k alakú számok Q halmazát kvaternióknak nevezzük, ahol a1, a2, a3, a4 valós számok és l,i,j,k a kvaterniócsoport elemei. Legyen z1, z2 eleme Q, ahol z1=a1+a2i+a3j+a4k, illetve z2=b1l+b2i+b3j+b4k. Az összeadást és szorzást a következőképpen értelmezzük: z1+z2=(a1+b1)+(a2+b2)i+(a3+b3)j+(a4+b4)k, illetve z1z2=(a1b1-a2b2-a3b3-a4b4)+(a1b2+a2b1+a3b4-a4b3)i+(a1b3-a2b4+a3b1+a4b2)j+ +(a1b4+a2b3-a3b2+a4b1)k. Bizonyítsuk be, hogy a kvaterniók halmaza a fenti összeadásra és szorzásra nézve gyűrűt alkot.