Absztrakt algebrai (alap)fogalmak


Absztrakt
 1. Elvont, elméleti, gondolati Absztrakt mûvészet: nem a kézzelfogható valóság ábrázolására törekvõ irányzat. Festõk: Kandinszkij, Dave, Russel, McDonald-Wright, Delannay, Picabia, Léger, Magnelli A két világháború között az olykor konkrét mûvészetnek is nevezett, s gyakran építészeti törekvésekkel is összefüggõ geometrikus irányzat volt az uralkodó. Szobrászok: Gabo, Peusner
 2. Nehezen érthetõ, felfogható

Csoport
 1. Invertálható félcsoport

Generátorrendszer
 1. Egy olyan részhalmaza az adott struktúra tartóhalmazának, hogy azon a mûveleteket véges sokszor végrehajtva megkapjuk a tartóhalmazt.

Részstruktúra
 1. Egy algebrai struktúrának olyan részhalmaza, amely a szóbanforgó mûveletek mindegyikére zárt.

Minimális generátorrendszer
 1. Olyan generátorrendszer, amelynek nincs olyan valódi részhalmaza, amely generátorrendszer.

Abel-csoport
 1. Kommutatív csoport, azaz olyan csoport, amelyben a csoportmûvelet kommutatív.

Ciklikus csoport
 1. Olyan csoport, amelynek van egyelemû generátorrendszere.

Véges csoport
 1. Olyan csoport, amelynek véges sok eleme van.

Csoport rendje
 1. Véges csoport esetén a csoport elemeinek száma, egyébként a csoport rendje végtelen.

Félcsoport
 1. Egy olyan <F;f> pár, ahol f egy, az F halmazon értelmezett kétváltozós asszociatív mûvelet.

Lagrange-tétel
 1. Egy véges csoport bármely részcsoportjának a rendje osztója a csoport rendjének.
 2. o(G)=o(H)*[G:H]     o(G): véges csoport rendje
                      o(H): részcsoport rendje
                      [G:H]: H csoport G beli indexe=mellékosztályok száma

Algebrai struktúra
 1. Egy olyan <A;f1;f2;...;fn;...> rendszer, amely elsõ eleme egy halmaz, ez a struktúra tartóhalmaza, a többi eleme e halmazon értelmezett mûveletek.

Csoportmûvelet
 1. A <G;f> csoport esetén az az f függvény, amely mindeg G-beli elempárhoz egy G-beli elemet rendel.

Invertálhatóság
 1. Egy <A,f> algebrai struktúra invertálható, ha
 2. Bármely a;b eleme A, és létezik x eleme A afx=b és
          c;d       A,            y       A yfc=d

Részcsoport
 1. Egy csoport olyan részhalmaza, amely a szóban forgó mûveletek mindegyikére zárt.

Baloldali mellékosztály
 1. Ha H a G csoport egy részcsoportja és a a csoport egy eleme, akkor az aH baloldali mellékosztály azoknak az ax alakú elemeknek a halmaza, amelyekre x eleme H.

Jobboldali mellékosztály
 1. Ha H a G csoport egy részcsoportja és a a csoport egy eleme, akkor a Ha jobboldali mellékosztály azoknak az xa alakú elemeknek a halmaza, amelyekre x eleme H.

Kommutatív a gyûrû
 1. ,ha a multiplikatív mûvelet kommutatív.

Egységelemes a gyûrû
 1. ,ha a multiplikatív mûveletre nézve van egységelem.

Zérusosztómentes gyûrû
 1. ,amelyben nincsenek zérusosztók. (Zérusosztó=Nullosztó)

Nullosztó
 1. Ha egy gyûrû két nullelemtõl különbözõ elemének szorzata a nullelem,akkor ezeket az elemeket nullosztóknak nevezzük.

Test
 1. Olyan gyûrû amelyben minden nullelemtõl különbözõ elemnek létezik a multiplikatív mûveletre nézve inverze.

Gyûrû
 1. <A;f;g> olyan kétmûveletes struktúra,ahol <A;f> Abel-csoport,<A;g> félcsoport és a g (multiplikatív mûvelet) disztributív az f-re (additív mûvelet) vonatkozóan.

Monoid
 1. Olyan félcsoport, amelyben van egységelem az adott mûveletre nézve.

Auotomorfizmus
 1. Egy algebrai struktúra önmagára vonatkozó izomorf leképezése.