kettõs királyválasztás:

váradi béke: (1538. febr.24.)

kormányszék ([lat.] dicasterium).

Erdélyi Fejedelemség:

gyalui egyezmény:

pasa(basa)([tör.]bas)/ vilajet:

szandzsák/bég:

defterdár:

mufti [arab]

kádi [arab], házi [török], gázi [perzsa]:

díván [perzsa]:

hódoltsági birtokrendszer:

harádzs /harács /dzsizje, császár adója:

kettõs adózás/hódoltsági adózás:

török hódoltság:

végvárak:

végvári vitézek:

vitézlõ rend:

drinápolyi béke:

speyeri szerzõdés:

tõzsér (tuddzar, tüddzar[arab] kereskedõ, vagy Tauscher [ném.] cserélõ, kereskedõ): marhakereskedõ.

hajdúk:

unitárius vallás:

tordai egyezmény:

"kálvinista Róma" (Debrecen):

15 éves háború:

hûtlenségi/ felségsértési/fiskális per:

bécsi béke:

zsitvatoroki béke:

parasztvármegye:

linzi béke: (KÖV.)

nikolsburgi béke:

Erdély aranykora:

Erdély hanyatlása:

rajnai szövetség:

téli hadjárat:

vasvári béke:

jogeljátszás elmélete([német] Verwirkungstheorie):

Bocskai politikai végrendelete:

Szent Liga:

karlócai béke:

Diploma Leopoldinum:

újszerzeményi bizottság: