Hírek, aktualitások- 2016/2017

(2016. szeptember 1-jétől
2017. augusztus 31-ig.)
Papírgyűjtés

Tisztelt Szülők!


2017. április 10 - 22. között tartjuk a 2016/17-es tanév tavaszi hulladékgyűjtését.

Részleteket itt olvashatják.

Az őszi ALSÓS és FELSŐS eredményeket a megfelelő szóra kattintva megtekinthetik!

2017.04.03.

 

Pótebédbefizetés

Pótbefizetés április hónapra, március 20-án lesz, délelőtt 7:30-10:00 valamint
délután 14:00-16:00 közötti időpontokban.

2017.03.16.

 

Beiratkozás

A 2017/2018. tanévre vonatkozóan az általános iskolai beiratkozás időpontjait és a szükséges dokumentumok ide kattintva találhatóak meg.

Beiratkozás időpontja
Nyilatkozat hit és erkölcstan oktatásról
Nyilatkozat életvitelszerű tartózkodásról
Nyilatkozat szülői felügyeleti jog gyakorlásáról

2017.03.14.

 

kompetenciamérés

Megjelentek és az Oktatási Hivatal honlapján (www.oktatas.hu) elérhetőek a 2016. évi Országos kompetenciamérés iskolákra vonatkozó és tanulói adatai.
Iskolánkra vonatkozó jelentések megtekinthetőek Dokumentumok/Kompetenciamérés oldalon.

2017.03.06.

 

Hit és erkölcstan

Részletes tájékoztatót a DOKUMENTUMOK/Hit és Erkölcstan oldalon találnak.

2017.02.28.

 

Pótebédbefizetés

Pótbefizetés március hónapra, február 20-án hétfőn lesz. Befizetés reggel
7:30-9:30 és 14:00-16:00 közötti időpontokban lehetséges.

2017.02.17.

 

Pótebédbefizetés

Január 23-án, reggel 7:30-9:30 illetve délután 14:00-16:00 közötti
időpontokban lesz a pótbefizetés az általános iskola titkárságán.

2017.01.18.

 

Olvasási verseny eredménye

Az iskolai Szövegértési verseny eredményei ebben a tanévben a következőek.
Az 5. c osztály csapata: Duray Lilla, Pintér Dorottya, Sepp Laura
A 6.b osztály csapata: Gáspár Zsófia, Németh Zita, Sántha Eszter, Perényi Lídia
A 7. c osztály csapata: Balogh Maja, Kinyó András, Németh Anna, Stein Virág
A 8. c osztály csapata: Keller Adél, Míg Tamás, Oláh Máté, Pócsik Sarolta

A győztes csapatok tagjai az iskola alapítványa segítségével könyvjutalomban részesültek.
Köszönjük a részvételeteket, várunk jövőre is benneteket.


2017.01.05.

 

Olvasási verseny

Ebben a tanévben is megrendezzük a már hagyományossá vált évfolyamonkénti olvasási versenyt a felső tagozatos diákok számára. Az idén először a 8. osztályos tanulókat is bevontuk a versengésbe.
A játékban résztvevők felkészülését köszönjük. A győztes csapatoknak gratulálunk, a még versenyben lévőknek sikeres szereplést kívánunk!

az iskola magyartanárai

Eredményhirdetés hamarosan!


2016.12.14.

 

Pótebédbefizetés

A pótebédbefizetés december 19-én hétfőn lesz 7:30-09:30-ig, illetve
14:00-16:00-ig az általános iskola titkárságán.

2016.12.14.

 

Karácsonyi hangverseny

Szeretettel meghívunk mindenkit a 2016. december 20-án kedden 17.00 órakor kezdődő KARÁCSONYI HANGVERSENYRE, melyen fellépnek az iskola jelenlegi tanítványai és tanárai.

Helyszín: SZTE KÖZPONTI ÉPÜLET, DÍSZTEREM (Dugonics tér 13.)

A meghívó plakátja és a műsor ide kattintva megtekinthető.

2016.12.12.

 

Pótebédbefizetés

A pótebédbefizetés november 21-én lesz 7:30-9:30 és 14:00-16:00 közötti időpontokban a titkárságon.

2016.11.16.

 

Kísérletek Kavalkádja

Kedves Szülők!

Szeretnénk a figyelmükbe ajánlani, hogy az iskolánkban működő SzeReTeD Labor partneriskoláival közösen - immár harmadik alkalommal - természettudományos családi napot szervez. A rendezvény a Szent-Györgyi Agorában lesz 2016. november 12-én szombaton délelőtt. Sok-sok interaktív természettudományos kísérlet végezhetnek el az ide látogatók. A plakáton további információkat találnak a rendezvénnyel kapcsolatban. Szeretettel várják a szervezők az egész családot!

Ide kattintva megtekintheti a plakátot.

2016.11.03.

 

Pótebédbefizetés

A pótebédbefizetés időpontja: október 24-én lesz reggel 7:30-10:00 között illetve délután 14:00-16:00 között az általános iskolai titkárságon.

2016.10.20.

 

Papírgyűjtés

Az őszi papírgyűjtés felhívását ide kattintva olvashatja.


2016.10.10.

 

A Csemete Természet- és környezetvédelmi egyesület könyvgyűjtő programja

A CSEMETE Természet- és Környezetvédelmi Egyesülettel közösen, az idén is megrendezésre kerül, a használt könyvek összegyűjtése és a rászorulóknak való kiosztása.
A hulladékcsökkentési hét keretein belül a könyveket hétfőn, kedden, szerdán, csütörtökön 8-16 óra között, pénteken pedig 8-13 óra között várják a CSEMETE központjában, mely az Arany János utca 1. szám alatt található.
Amennyiben a szülők és diákjaink segíteni tudnak, akkor ezt 2016. október 30-ig tehetik meg, úgy, hogy elviszik az egyesülethez a könyveket!
Ha nem tudják megoldani a szállítást, akkor szerdánként 16-17 óra között a 4. C osztálytermébe tehetik le a könyveket!

Minden segítséget köszönünk!


2016.09.29.

 

Suliváró, tájékoztató leendő első osztályosoknak

A tájékoztató ide kattintva olvasható.


2016.09.26.

 

Pótebédbefizetés

A pótebédbefizetés időpontja: szeptember 26-án lesz reggel 7:30-9:30 között illetve délután 14:00-16:00 között a titkárságon.


 

Sítábor 2017

Az Aktuális/Sítábor oldalon olvashatnak részleteket.

 

Tájékoztató sportigazolásról

2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről

27.§ (11) Az iskola a nappali rendszerű iskolai oktatásban azon osztályokban, ahol közismereti oktatás is folyik, megszervezi a mindennapos testnevelést heti öt testnevelés óra keretében, amelyből legfeljebb heti két óra
a) a kerettanterv testnevelés tantárgyra vonatkozó rendelkezéseiben meghatározott oktatási formákkal, műveltségterületi oktatással,
b) iskolai sportkörben való sportolással,
c) versenyszerűen sporttevékenységet folytató igazolt, egyesületi tagsággal rendelkező vagy amatőr sportolói sportszerződés alapján sportoló tanuló kérelme alapján a tanévre érvényes versenyengedélye és a sportszervezet által kiállított igazolás birtokában a sportszervezet keretei között szervezett edzéssel váltható ki.

Az igazoláshoz szükséges nyomtatvány ide kattintva tölthető le.

 

TANKÖNYVOSZTÁS

Tankönyvosztás

Kedves Szülők!

A 2016/17-es tanévre a tankönyveket részben a KELLO-tól, részben pedig közvetlenül a MOZAIK Kiadótól rendeltük meg. Ennek megfelelően a fizetés is kétfelé történik az alábbi módon:

KELLO-tól rendelt könyvek kifizetése:
Ebben az évben a tankönyvterjesztő (KELLO) nem küld ki előre sem csekket, sem díjbekérőt. A csekket a tankönyvekkel együtt fogjuk átadni az átadás-átvételi bizonylat aláírásával párhuzamosan.
Befizetési határidő: 2016. szeptember 15.

A befizetést tényét kérjük a bizonylat fénymásolatával igazolni, az osztályfőnöknek leadni szeptember 15-ig.

Befizetés módja: postahivatalban készpénzzel illetve bankkártyával

Rászorultság alapján ingyenességre jogosult tanulóknak a tankönyv átvételéhez (szeptember 1-én) két dokumentumot kell magukkal hozniuk:

1. Igénylőlap tanulói tankönyvtámogatáshoz (Kérjük, hogy az iskola honlapján található űrlapot (Igénylőlap tanulói tankönyvtámogatáshoz nyomtatvány ide kattintva letölthető) nyomtassák ki majd tollal, nyomtatott nagybetűvel töltsék ki.
2. Jogosultságot igazoló dokumentum. (Családi pótlék folyósításáról szóló hatósági bizonyítvány, melyet a Csongrád Megyei Kormányhivatal állít ki.)

MOZAIK Kiadótól rendelt könyvek kifizetése:
Az iskolában készpénzzel, (borítékban az összeget pontosan kiszámolva) a tankönyv átvételével egyidejűleg.

Fontos információ: fizetős diákok esetén csak a szülő tud a visszáruzni.


Tankönyvosztás időpontja: szeptember 1. (első tanítási napon)
délelőtti tanórákon, osztálykeretben


Alsós évfolyamokon:
Helyszíne: osztályteremben
Fizetendő összeg: Kello-tól rendelt könyvek térítésmentesek.


Felsős évfolyamokon:
Helyszíne: osztályteremben
Fizetendő összeg:
5. évfolyam
KELLO felé: 11.775 Ft – csekken fizetendő
MOZAIK felé: 0 Ft

6. évfolyam
KELLO felé: 5.390 Ft – csekken fizetendő
MOZAIK felé: 6.680 Ft (Borítékban, pontosan kiszámolva)

7. évfolyam
KELLO felé: 14.960 Ft – csekken fizetendő
MOZAIK felé: 0 Ft

8. évfolyam
KELLO felé: 3.895 Ft – csekken
MOZAIK felé: 9.630Ft (Borítékban, pontosan kiszámolva)


Tanévnyitó

A tanévnyitó ünnepség az általános iskolás tanulóknak 2016. augusztus 31-én 17:00 kezdődően lesz megtartva az iskola tornacsarnokában.