Kompetenciamérések


A kompetenciamérés keretében a tanulók egy tesztfüzet feladatait oldják meg.

A tesztek a 4. évfolyamon nem tantárgyi ismereteket, hanem sok év alatt fejlődő alapkészségeket, képességeket (írás, olvasás, számolás, gondolkodás) mérnek. A 6. és 8.. évfolyam tesztjei olyan matematikai és szövegértési eszköztudást mérő feladatokból állnak, amelyek elsősorban nem az iskolai tanterv konkrét megvalósulását, hanem a tanulóknak azt a képességét mérik, hogy a tanultakat hogyan tudják alkalmazni valódi problémák, helyzetek megoldásában.

Az olvasás-szövegértés tesztfüzetekben a diákok életkori sajátosságainak megfelelő, különböző hosszúságú, műfajú és elrendezésű szövegek, olvasmányok találhatók. A matematika tesztben szereplő feladatok többsége a mindennapi életben felmerülő problémákból indul ki, helyes megoldásukhoz a matematikai gondolkodásra épülő következtetéssel juthat el a válaszadó.

A tesztek kitöltését követően a tanulók egy Tanulói kérdőívet is kapnak, amelyet szüleikkel együtt tölthetnek ki otthon. A kérdőív a tanuló jellemzőit és családi körülményeit méri fel. Az így nyert adatok minden tanuló esetében közvetlenül összekapcsolhatók a teszteredményekkel, amelyek így a tanulók jellemzői és családi hátterének ismeretében elemezhetők. Az adatfelvételt egy Iskolai és egy Telephelyi kérdőív egészíteti ki, amelyek az iskola jellemzőiről, az intézmények oktatási körülményeiről gyűjt információkat. A kérdőívek segítségével nyert adatok lehetővé teszik, hogy az iskolai átlagteljesítményeket az iskolai viszonyok és a tanulói jellemzők figyelembevételével értékeljük.

A kompetenciamérés eredményeiről készült elemzések, összehasonlítások:

 

Telephelyi jelentés 6. évfolyam 2016.

Telephelyi jelentés 8. évfolyam 2016.

Telephelyi állapot jelentés 2016.

Telephelyi összefoglaló jelentés 2016.

 

Intézményi jelentés 6. évfolyam 2015.

Intézményi jelentés 8. évfolyam 2015.

Intézményi jelentés összefoglalás 2015.

Telephelyi jelentés 6. évfolyam 2015.

Telephelyi jelentés 8. évfolyam 2015.

Telephelyi jelentés Tanulási környezet 2015.

Telephelyi jelentés Összefoglalás 2015.

 

Intézményi jelentés 6. évfolyam 2014.

Intézményi jelentés 8. évfolyam 2014.

Intézményi jelentés összefoglalás 2014.

 

Intézményi jelentés 6. évfolyam 2013.

Intézményi jelentés 8. évfolyam 2013.

Intézményi jelentés összefoglalás 2013.

Telephelyi jelentés 6. évfolyam 2013.

Telephelyi jelentés 8. évfolyam 2013.

Telephelyi jelentés Tanulási környezet 2013.

Telephelyi jelentés Összefoglalás 2013.

 

Intézményi jelentés 6. évfolyam 2012.

Intézményi jelentés 8. évfolyam 2012.

Intézményi jelentés összefoglalás 2012.

Telephelyi jelentés 6. évfolyam 2012.

Telephelyi jelentés 8. évfolyam 2012.

Telephelyi jelentés Tanulási környezet 2012.

Telephelyi jelentés Összefoglalás 2012.

 

Intézményi jelentés 6. évfolyam 2011.

Intézményi jelentés 8. évfolyam 2011.

Intézményi jelentés összefoglalás 2011.

Telephelyi jelentés 6. évfolyam 2011.

Telephelyi jelentés 8. évfolyam 2011.

Telephelyi jelentés Tanulási környezet 2011.

Telephelyi jelentés Összefoglalás 2011.

 

Intézményi jelentés 6. évfolyam 2010.

Intézményi jelentés 8. évfolyam 2010.

Intézményi jelentés összefoglalás 2010.

Telephelyi jelentés 6. évfolyam 2010.

Telephelyi jelentés 8. évfolyam 2010.

Telephelyi jelentés Tanulási környezet 2010.

Telephelyi jelentés Összefoglalás 2010.

Szövegértés, matematika - 8. évfolyam - 2009
Szövegértés, matematika - 6. évfolyam - 2009
Intézményi összefoglaló jelentés- 2009

Szövegértés, matematika - 8. évfolyam - 2008
Szövegértés, matematika - 6. évfolyam - 2008

Szövegértés - 8. évfolyam - 2007
Matematika - 8. évfolyam - 2007

Szövegértés - 8. évfolyam - 2006
Matematika - 8. évfolyam - 2006

Az előző évek kompetenciaméréseinek tesztfüzetei és a megoldókulcsok az Oktatási Hivatal Közoktatási Mérési és Értékelési Osztályának honlapjáról letölthetők (Felmérések, évszám).